image
Free CSS Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam feugiat mi lacus, sed accumsan neque. Donec condimentum molestie laoreet.

ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย

| | วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ทักทาย
คงไม่ต้องกล่าวกันอีกแล้วสำหรับความสำคัญและประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นปัจจัย ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตของยุคโลกไร้พรมแดน เมื่อมีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสีย ซึ่งเราๆ ท่านๆ ทั้งหลายควรจะให้ความสำคัญ โดยการศึกษาให้เข้าใจเพื่อเป็นการป้องกันปัญหามิให้เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับรุนแรงต่อธุรกิจของท่าน หรือมีผลกระทบต่อตัวท่านเอง
คู่มือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ 1.การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับคอมพิวเตอร์ 2.ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ 3.การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล 4.ปัญหาและภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต โดยการเรียบเรียงจากคู่มือ Safety Net ซึ่งจัดทำโดย Asia Oceania Electronic Marketplace Association (AOEMA)และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเซียแปซิฟิก (APEC Telecommunication and Information Working Group) และจากแหล่งข้อมูลภายในศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รวมทั้งเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำขอขอบคุณหน่วยงานเหล่านั้นมา ณ ที่นี้ด้วย
หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเหล่านี้เพื่อเป็นเกราะปกป้องธุรกิจของท่านและตัวท่านเองจากภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น บนโลกออนไลน์ ตามสุภาษิตที่ว่า "กันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วแก้ไม่ทัน”
ด้วยความปรารถนาดีศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น